Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 SRIKAKULAM SARUBUJJILI SARUBUJJILI 11KV SARUBUJJILI MHQ 01121301 21:36:01
2 SRIKAKULAM GARA TULUGU 11KV KORNI-KORLAM AGL 01115106 14:04:00
3 SRIKAKULAM RANASTHALAM YERRAVARAM 11KV TEPPALAVALASA 01117402 20:56:15
4 SRIKAKULAM PALAKONDA PALAKONDA 11KV PALAKONDA TOWN 01131101 05:58:39
5 SRIKAKULAM SRIKAKULAM ARASAVALLI 11KV KILLIPALEM 01111103 17:29:16
6 SRIKAKULAM SRIKAKULAM BHYRI 11KV MUNASABPETA LI SCHEME 01114105 15:47:00
7 SRIKAKULAM KOTHURU NIVAGAM 11KV NIVAGAM-RUGADA LIS 01123304 15:40:07
8 SRIKAKULAM BURJA KOLLIVALASA 11KV LI SCHEME 01132104 18:12:17
9 SRIKAKULAM ICHAPURAM ITCHAPURAM 11KV KOLIGAM 01234103 03:54:26
10 SRIKAKULAM GARA CHALLAPETA 11KV SRIKURMAM AGL 01115203 12:11:00
11 SRIKAKULAM PALAKONDA PALAKONDA 11KV SEETAMPETA 01131104 20:32:21
12 SRIKAKULAM JALUMURU CHALLAVANIPETA CHALLAVANIPETA LI SCHEME 01214106 21:53:00
13 SRIKAKULAM KOTABOMMALI KOTABOMMALI 11KV LI SCHEMES 01213105 21:43:00
14 SRIKAKULAM AMADALAVALASA AMADALAVALASA 11KV K.MANNAYYAPETA LI SCHEME 01121103 15:39:37
15 SRIKAKULAM KOTHURU NIVAGAM 11KV NIVAGAM-AKULATUMPARA 01123301 21:57:18
16 SRIKAKULAM POLAKI MOBAGAM 11KV MOBAGAM MHQ 01216201 13:39:00
17 SRIKAKULAM KOTABOMMALI NIMMADA 11KV Nimmada Lift Irrigation 01213204 21:48:00
18 SRIKAKULAM SARUBUJJILI SARUBUJJILI 11KV SARUBUJJILI-ROTTAVALASA 01121303 21:18:22
19 SRIKAKULAM HIRAMANDALAM L N PETA 11KV L.N.PETA-BORRAMPETA 01122106 21:55:32
20 SRIKAKULAM RANASTHALAM RANASTHALAM 11KV KOTAPALEM 01117106 21:42:18