Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 RAJAHMUNDRY Katrenikona CHEYYERU 11KV CHEYYERU 04443201 13:23:00
2 RAJAHMUNDRY Atreyapuram PERAVARAM 11KV UTCHILI 04422101 21:31:00
3 RAJAHMUNDRY Allavaram ALLAVARAM 11KV RWS 04414105 20:38:00
4 RAJAHMUNDRY Allavaram ALLAVARAM 11KV SMANTHAKURRU 04414102 20:38:00
5 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban MALLAYYAPETA 11KV THORREDU 04114103 21:59:09
6 RAJAHMUNDRY Shankavaram KATHIPUDI 11KV KATHIPUDI 04324201 21:53:00
7 RAJAHMUNDRY Rajanagaram G YERRAMAPLEM 11KV KT PADU 04132302 17:51:00
8 RAJAHMUNDRY Peddapuram RB PATNAM 11KV VETLAPALEMLIFTIRRIGAT 04243105 21:55:00
9 RAJAHMUNDRY I.Polavaram I.POLAVARAM 11KV RWS 04442104 18:38:00
10 RAJAHMUNDRY Gandepalli GANDEPALLI 11KV MURARI 04313104 21:57:00
11 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV KADIAPULANKA 04133203 18:55:00
12 RAJAHMUNDRY Atreyapuram PERAVARAM 11KV VADDIPARRU 04422104 21:50:00
13 RAJAHMUNDRY Atreyapuram PERAVARAM 11KV TADIPUDI 04422102 21:30:00
14 RAJAHMUNDRY Shankavaram KATHIPUDI 11KV AL SAMI AGRO PRODUTS 04324205 21:01:00
15 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BICCAVOLU 11KV ANNAPURNA LI SCHEME 04532106 16:04:00
16 RAJAHMUNDRY I.Polavaram I.POLAVARAM 11KV K.K.PALEM 04442102 19:19:00
17 RAJAHMUNDRY I.Polavaram I.POLAVARAM 11KV GUTHINADEEVI 04442103 20:23:00
18 RAJAHMUNDRY Katrenikona CHEYYERU 11KV RWS 04443203 13:23:00
19 RAJAHMUNDRY Allavaram ALLAVARAM 11KV GODI LANKA 04414103 20:38:00
20 RAJAHMUNDRY Allavaram ALLAVARAM 11KV ONGC 04414101 20:38:00
21 RAJAHMUNDRY I.Polavaram I.POLAVARAM 11KV INDUSTRIAL 04442106 20:30:00
22 RAJAHMUNDRY I.Polavaram MURAMALLA 11KV RWS 04442203 21:39:00
23 RAJAHMUNDRY I.Polavaram MURAMALLA 11KV MURAMALLA 04442201 21:36:00
24 RAJAHMUNDRY ANAPARTHY ANAPARTHY 11KV KAPAVARAMLI 04531105 15:56:00
25 RAJAHMUNDRY Ambajipeta AMBAJIPETA 11KV PULLETIKURRU 04412102 18:39:00
26 RAJAHMUNDRY Ambajipeta AMBAJIPETA 11KV MUKKAMMALA 04412103 18:38:00
27 RAJAHMUNDRY Allavaram ALLAVARAM 11KV ALLAVARAM MHQ 04414104 20:38:42
28 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV GODAVARILANKA 04133202 11:58:00
29 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV SRIRAMPURAM 04132203 18:46:00
30 RAJAHMUNDRY Atreyapuram PERAVARAM 11KV BARRIAGE PUMPINGSCHEME 04422103 21:29:00
31 RAJAHMUNDRY Kakinada Urban INDOOR PORT 11KV YETIMOGA 04212105 21:13:00
32 RAJAHMUNDRY Rajanagaram NANDARADA 11KV NARENDRAPURAM 04131403 18:51:00
33 RAJAHMUNDRY Rajanagaram DIWANCHERUVU 11KV DIWANCHERUVURURAL 04131503 18:58:00