Sl.No DISTRICT MANDAL NAME SUB-STATAION NAME FEEDER NAME FEEDER CODE SUPPLY HRS(HH:MI:SS)
1 RAJAHMUNDRY Rajanagaram G YERRAMAPLEM 11KV KT PADU 04132302 18:50:00
2 RAJAHMUNDRY Peddapuram RB PATNAM 11KV VETLAPALEMLIFTIRRIGAT 04243105 21:49:00
3 RAJAHMUNDRY Kakinada Rural THIMMAPURAM 11KV THIMMAPURAM-PANDURU 04254103 16:00:00
4 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV CHELLURU 04511105 18:20:00
5 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV TOWN-II 04511102 18:24:00
6 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV SRIKRISHNAPATNAM 04132201 19:12:00
7 RAJAHMUNDRY Jaggampeta JAGGAMPETA 11KV JAGGAMPETA INDUSTRIAL 04311106 16:17:00
8 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV KADIAPULANKA 04133203 18:54:00
9 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban SATILITE CITY 11KV PITTALAVANI CHERUVU 04123204 19:09:00
10 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BB PURAM 11KV B.B.PURAM HEAD QUARTER 04532304 21:27:00
11 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV TOWN-III 04511103 18:25:00
12 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV TOWN-I 04511101 17:25:00
13 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BB PURAM 11KV BB PURAM KAPAVARAM 04532301 21:27:07
14 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban BALAJI PETA 11KV MURALI KONDA 04122302 21:44:00
15 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BICCAVOLU 11KV ANNAPURNA LI SCHEME 04532106 15:42:00
16 RAJAHMUNDRY RAMACHANDRAPURAM RAMACHANDRAPURAM 11KV ODURU 04511104 18:20:00
17 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV RADHEYAPALEM 04132202 19:14:00
18 RAJAHMUNDRY ANAPARTHY ANAPARTHY 11KV KAPAVARAMLI 04531105 09:49:00
19 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban HUKUMPETA 11KV HUKUMPETA 04123403 19:25:00
20 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban HUKUMPETA 11KV RAMAKRISHNA NAGAR 04123401 19:25:00
21 RAJAHMUNDRY Seethanagaram PURUSHOTHAPATNAM 11KV PURSHOTHAPATNAM-DEVIPATNAM 04143203 21:47:00
22 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban SATILITE CITY 11KV NAMAVARAM TOWN 04123203 18:27:22
23 RAJAHMUNDRY Addateegala Y RAMAVARAM 11KV DEVARAMADUGULA 04332302 21:52:03
24 RAJAHMUNDRY Kadiyam KADIYAPULANKA 11KV GODAVARILANKA 04133202 11:57:00
25 RAJAHMUNDRY PAMARRU K.GANGAVARAM 11KV KUNDURU 04513102 21:26:00
26 RAJAHMUNDRY Rajanagaram MALLAMPUDI 11KV MUKKINADA 04131202 18:53:00
27 RAJAHMUNDRY Rajanagaram MALLAMPUDI 11KV MALLAMPUDI THOKADA 04131204 19:06:00
28 RAJAHMUNDRY Rajahmundry Urban LALACHERUVU 11KV PIDIMGOYYA 04124107 18:07:00
29 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV SRIRAMPURAM 04132203 05:21:00
30 RAJAHMUNDRY Rajanagaram MALLAMPUDI 11KV MUKKINADA PAKALU 04131205 19:06:00
31 RAJAHMUNDRY BICCAVOLU BB PURAM 11KV BB PURAM INDUSTRIAL 04532303 21:27:00
32 RAJAHMUNDRY Addateegala Y RAMAVARAM 11KV Y.RAMAVARAM 04332301 21:56:16
33 RAJAHMUNDRY Rajanagaram MALLAMPUDI 11KV MALLAMPUDI-INDUSTRIAL 04131203 19:07:00
34 RAJAHMUNDRY Rajanagaram SRIKRISHNAPATNAM 11KV S.K.PATNAM-INDUSTRIAL 04132204 19:15:00